Realitzem qualsevol tipus de tales

Ja siguin directes o en seccions controlades, sigui quina sigui la situació i l’entorn de l’arbre (arbres i palmeres en espais confinats, amb elements immobles a sota, envoltats de cables elèctrics o telefònics, trencats i/o tombats per temporals, etc.).