La construcció de murs de pedra

Ens permet modificar la topografia de l’espai sense fer cap tipus d’obra, aprofitant al màxim la superfície de la que disposem i donar diferents nivells al nostre jardí.

Aquestes tècniques són especialment útils en zones de muntanya o de terrenys amb pendents, on la topografia pot dificultar la creació d’espais verds o jardins. Així, la construcció de murs de pedra o esculleres ens permet aprofitar millor l’espai disponible i crear terrasses o nivells on es puguin ubicar plantes i altres elements decoratius.

A més, aquestes estructures també tenen un valor estètic i paisatgístic, ja que es poden integrar perfectament en l’entorn natural i donar un aspecte molt atractiu al nostre jardí o finca. Els murs de pedra, per exemple, són una tècnica tradicional que s’ha utilitzat durant segles per delimitar i ordenar els terrenys, i que avui en dia es converteix en una eina molt valorada per a la decoració de jardins.