En l’àmbit de la restauració paisatgística

Duem a terme intervencions mitjançant tècniques respectuoses amb el medi. Es fan actuacions en les zones marginals, en zones on s’han fet noves construccions o infraestructures, amb la finalitat de reduir els efectes negatius.

Així mateix, la restauració paisatgística també inclou la recuperació d’espais degradats o abandonats, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels ecosistemes i de la biodiversitat. Per exemple, es poden realitzar actuacions de regeneració forestal en zones afectades per incendis, o de reintroducció d’espècies autòctones en àrees on han desaparegut a causa de l’acció humana.