Jardineria Rosanes

El nostre equip esta perfectament preparat per desenvolupar totes les feines que intervenen en la creació d’un jardí o un paisatge, començant per el disseny d’un projecte, fins a la plantació d’arbre i arbust, passant per la construcció d’esculleres de pedra, travesses, instal·lacions de reg i d’enllumenat, moviments de terres, hidrosembres i un llarg etc.. En aquest apartat, i podrem trobar totes aquelles feines que intervenen en el procés de creació de jardineria publica o privada, des de la recuperació d’un paisatge fins a creació d’un petit jardí.

Coneix els nostres serveis