L'equip humà de Jardinería Rosanes

Està constituït per professionals formats i experimentats en el mon de la jardineria i l’arboricultura, amb una filosofia molt clara de respecte al medi ambient, la qualitat, la seguretat i l’eficàcia del servei. Tots els treballadors de Jardinería Rosanes tenen un llarg bagatge en el món de la jardineria . Des de Jardinería Rosanes es presta una especial atenció a l’evolució del mon de la jardineria i l’arboricultura, mantenint-se a l’avantguarda de les noves tecnologies mitjançant cursos especialitzats, i visites a fires i congressos tan a nivell nacional com europeu.

Tan el departament comercial, com l’àrea tècnica els oferirà la millor solució per als seus problemes, aconsellant la millor opció i la mes econòmica per las feines a fer. L’equip de treball, està composat per una vintena de persones, tots ells amb formació tècnica adient als àmbits de responsabilitat assignada i directament vinculats al desenvolupament dels treballs de jardineria.