La clau per mantenir un jardí saludable i bonic

Esporguem qualsevol espècie d’arbre i palmera, des de l’arbre més petit a l’arbre més gran, singular o monumental fent qualsevol tipus de poda (formació, manteniment, aclarida, reducció, reestructuració, brocada, etc.) en qualsevol situació i entorn (arbrat viari, parcs i jardins públics, jardins privats, espais reduïts urbanitzats o residencials, etc).