Ens importa la seguretat i la salut

A Jardineria Rosanes es té especial cura de la seguretat, la salut i la higiene tant dels treballadors com de tercers en l’entorn de treball, complint estrictament amb tota la legislació sobre seguretat i salut, utilitzant metodologies, eines i equips de protecció individual i col·lectiva homologats, àmpliament utilitzats i contrastats per altres empreses del sector a nivell Europeu.