Jardineria Rosanes

La construcció de murs de pedra o esculleres, ens permet modificar la topografia de l’espai sense fer cap tipus d’obra, aprofitant al màxim la superfície de la que disposem i donar diferents nivells al nostre jardí.

Coneix els nostres serveis